Paarden bij Elkaar: actief op zoek naar weidemaatjes voor eenzame paarden

19 april 2019
In een persbericht dat er rond Valentijnsdag uit ging, lanceerde de KNHS de campagne ' Deel je wei, iedereen blij'. Dit initiatief werd breed gedragen, want ook de Dierenbescherming, Stichting Dier & Recht en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra haakten aan. Er is echter nog een vijfde partij, eentje die niet alleen voorlichting en adviezen geeft maar daadwerkelijk de boer op gaat: paardendatingservice Paarden bij Elkaar.
De klik

Achter Paarden bij Elkaar gaan twee journalisten schuil: Tjitske Ypma, tevens NVVR lid en ondergetekende, Margriet Markerink. Tjitske en ik leveren beiden journalistieke bijdragen aan het magazine Boerenvee. Toen daarin een stukje verscheen van Tjitske's hand over het koppelen van eenzame paarden, meldde ik me meteen aan als 'ambassadeur'. Onder de paraplu van Stichting De Lynx in Wageningen namen Tjitske en ik enkele maanden geleden de eerste stap op een nog onbetreden pad: in onze woonomgeving actief op zoek gaan naar paarden die alleen in de wei staan. Lang hoefden we niet te zoeken. Lang niet elke paardenhouder weet namelijk dat wat paardenwelzijn feitelijk inhoudt... Ook het gebruik van prikkeldraad als afrastering van de paardenwei is op het platteland nog wijdverbreid. Werk aan de winkel!

Het erf op

Stap twee was niet van enig risico gespeend: de eigenaren van alleenstaande paarden persoonlijk benaderen, ons voorstellen als 'ambassadeurs van het eenzame paard' en aanbieden om gratis te bemiddelen bij het vinden van een weidemaatje. Op het ene erf kregen we te horen: “Eenzaam? Hoezo, eenzaam? Ons paard staat al jarenlang alleen in de wei en komt niets tekort. En nu wegwezen!” Gelukkig werden we niet overal als 'Jehova's getuigen' behandeld. Er waren ook paardenhouders die graag een gesprek met ons aangingen en te kennen gaven onze inzet en hulp zeer te waarderen. Inmiddels tekenen de eerste successen zich af. Eenzame Kees kreeg Evita als weidegenote, lieve Mac werd vriendjes met Anina en Thijs, terwijl Spetter, de eenzame New Forest-mix, Welsh Cob ruin Comet als weidemaatje kreeg. De reacties op www.facebook.com/paardenbijelkaar zijn hoopgevend. Er vormt zich een netwerk van mensen die ons graag behulpzaam willen zijn. Sommigen bieden weidegrond en stalruimte aan voor meerdere eenzame paarden. Anderen vragen of wij willen helpen bij het zoeken naar een weidemaatje en weer anderen willen hun hun eigen paard of pony aanbieden als weidemaatje, blij dat hun paard op deze manier een oncontroleerbaar traject in het handelscircuit bespaard blijft. Wel blijft zorgvuldigheid geboden. Er zijn helaas ook mensen die denken via Paarden bij Elkaar oude, gebrekkige paarden te kunnen ´dumpen´, daarmee een stuk verantwoordelijkheid op ons en uiteindelijk degene die deze paarden onderdak biedt afschuivend...
Ook nazorg blijkt nodig te zijn, want mocht een match na verloop van tijd toch een mismatch blijken te zijn, dan helpen we bij de zoektocht naar een passender weidemaatje.

Eenzame pony ontmoet nieuwe weidegenoot

Media-aandacht

Natuurlijk waren we blij met de landelijke media-aandacht die de KNHS-campagne genereerde. Zelfs het NOS-journaal besteedde aandacht aan dit gevoelig liggende onderwerp. Punt is wel dat het probleem daarmee niet zo één twee drie uit de wereld is, dus meer aandacht – het liefst structureel – en meer ambassadeurs die het aandurven om paardeneigenaren aan te spreken, voor te lichten en te begeleiden zijn welkom, want paarden die langdurig alleen staan ontwikkelen chronische stress. Dat dit tot ernstige gedrags- en gezondheidsproblemen leidt, weet Gerrit Simmelink, directreur van Stichting Paardenopvang Achterhoek in Harreveld, als geen ander. “Ik haal de eenzame paarden er meteen uit. Het ene is ongewoon stoïcijns en introvert geworden, terwijl het andere ongewoon extrovert en extreem nerveus is.” Ook manegehouder Piet Nibbelink uit Arnhem draagt Paarden bij Elkaar een warm hart toe. “Wat doen wij met misdadigers? Die stoppen we in de gevangenis. Wat doen we met gevangenen die zich ook daar misdragen? Die stoppen we in de isoleercel, de ergste straf die je als mens kunt krijgen. Maar onze paarden stellen we zonder blikken of blozen bloot aan eenzame opsluiting. Elk initiatief dat daar verandering in wil brengen steun ik met heel mijn hart.”

De aanhouder wint

En dus gaan we, met steun van de Dierenbescherming en door middel van een crowd-fundingsactie via geef.nl onvermoeibaar door met actief eenzame paarden opsporen en eigenaren begeleiden bij het zoeken naar een geschikt weidemaatje voor hun eenzame paard.
  • Staat jouw paard alleen en dat van de buurman ook? Koppel de paarden aan elkaar en tref in onderling overleg een omweidingsregeling en een regeling om de kosten voor strooisel, voeding en stalling te delen.
  • Ben je bereid jouw eenzame paard definitief te laten herplaatsen? (liefst adoptie met gesloten beurs) Paarden bij Elkaar bemiddelt gratis, na zich ervan te hebben vergewist dat het aangeboden paard geen 'dumppaard' met verborgen gebreken is.
  • Heb je als agrariër moeten inkrimpen en ben je bereid een deel van je weide in zaaien met paardengras en open te stellen voor meerdere eenzame paarden in de nabije omgeving? Laat het ons weten.
  • Heb je een bedrijf dat paardvriendelijke omheiningen maakt en ons wil sponsoren met materiaal dat prikkeldraad kan vervangen? Laat het ons weten.
  • Heb je een pensionstal met paddock paradise en ben je bereid een eenzaam paard aan de bestaande kudde toe te voegen? Neem contact met ons op.

Nieuwsgierig naar elkaar

De beloning

“Ook al hebben we wel eens bot gevangen, de beloning van het kijken naar ontspannen paarden in een kudde is het harde werk meer dan waard”, aldus Tjitske. Zij ziet bijna dagelijks hoe Kees geniet. “Hij stond vier jaar alleen, moest nog veel leren maar nu staat hij zelf zijn mannetje als er een nieuweling op bezoek komt. Zo ging hij bij de komst van Mac in het midden van de twee dames staan die onrustig achter elkaar aan draafden in de paddock en liet zijn hoofd zakken. Hiermee wierp hij zich op als nulpunt paard, degene die de kalmte bewaart en bewaakt. Uiteindelijk slaagde hij erin de rust te laten terugkeren, hetgeen maar weer bewijst hoezeer paarden elkaar ondersteunen, als ze daartoe de kans krijgen. Paarden bij Elkaar vindt dat ook paardenhouders de kans moeten krijgen om de grondbeginselen van de paardentaal zelf onder de knie te krijgen, teneinde welzijnsknelpunten zo snel mogelijk te kunnen oplossen en – liever nog – te voorkomen. Voortschrijdende inzichten uit binnen- en buitenland vormen de inspiratiebron voor een gloednieuwe workshop betreffende dit onderwerp, te lanceren in het najaar van 2019. De workshop duurt een hele dag, waarbij we je 's ochtends, met behulp van dia's, videobeelden en een reader, bekend maken met de grondbeginselen van de paardentaal. 's Middags gaan we dan het geleerde toepassen bij paarden op stal en in de wei. Via onze Facebookpagina zullen we je laten weten wanneer en waar we met de workshop van start gaan, zodat je je er tijdig voor kunt inschrijven. In een later stadium zullen we ook de bekende Amerikaanse paardentaalpionier Sharon Wilsie naar Nederland halen voor een aantal meerdaagse 'diepteclinics'.

Nieuwe campagne

De Dierenbescherming en haar partners gaan in april een vervolg geven aan de bewustwordingscampagne van Valentijnsdag. Daar gaat Paarden bij Elkaar, als actieve datingservice voor eenzame paarden, in mee. Help ons het ultieme doel te bereiken: onszelf op den duur overbodig maken…

Meer informatie: www.geef.nl

Tekst en beeld: Margriet Markerink

Vriendschap gesloten
Anderen lazen ook:
Alternatieve therapieen voor paarden deel 2 cranio sacraal therapie
Donderdag 25 oktober 2018·Care
Alternatieve therapieën voor paarden - Deel 2 Cranio-sacraal therapie
Hoor je jouw paard wel eens knarsetanden? Of is hij niet helemaal fijn in de aanleuning? Op een paardenforum lees je dat cranio-sacraal therapie goede resultaten kan geven. Anderen roepen over osteopathie of homeopathie, maar ze spreken elkaar ook tegen. Hoe zit het nu precies? In dit feuilleton van vijf afleveringen bespreken we een aantal alternatieve therapieën voor paarden, vandaag deel 2: Cranio-sacraal therapie.
Alles wat je moet weten over de teek
Woensdag 8 mei 2019·Care
Alles wat je moet weten over de teek!
Het wordt weer lekker weer en daar kunnen we samen met onze huisdieren van gaan genieten. Ook betekent dit dat het weer warmer gaat worden. Lekker, maar het brengt ook wat nadelen met zich mee. Zo steekt de teek de kop weer op. Waar de meeste mensen denken dat ze pas in de zomer actief zijn, is dit niet het geval. Vanaf maart worden deze kleine spinachtigen al actief. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de teek, waar je op moet letten en hoe je jouw huisdier kunt beschermen tegen tekenbeten.
Vuurwerkstress
Dinsdag 18 december 2018·Care
(Vuurwerk)stress
Met de feestdagen voor de deur wordt er veel over gesproken: feestmaandstress. Laten we het erop houden dat dit leuke stress is, gezonde spanning. We kijken er naar uit en bereiden feestmenu’s voor. Helaas komt negatieve spanning vaker voor, en dat geldt zeker voor onze paarden.